Christian Music Festival

CMF được ra đời với khải tượng mang Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến với các professional essay writers dân tộc (Mathio 24:14).

Đây là một sự kiện rất đặc biệt mà qua Âm nhạc Chúa dùng để chia sẻ tin Mừng cho mọi người. Tại CMF không tồn tại ý nghĩa là qua sự lãnh đạo của một con người hay một tổ chức làm nên sự kiện này nhưng CMF là thuộc về tất cả các Cơ Đốc Nhân.

Mỗi websites that do homework for you sự kiện diễn ra chương trình từ 100-500 thành viên trẻ mang tâm tình yêu thích thờ phượng.

Xin Chúa Thánh Linh hành động cách đặc biệt để qua sự kiện này mang Tin Mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi người biết. Amen!

CMF Là Gì?

CMF là một gia đình

CMF đầy màu sắc

CMF là một phong trào

CMF là phúc âm tập trung

CMF mang hy vọng đến cho các dân tộc

Mục Đích Của CMF

Hiệp nhất với các Hội thánh

Giăng 17:22

Mang mọi người đến với Đấng Christ

ITimothe 2:4

Chữa lành và giải cứu người bị tật bệnh

Mathio 4:24

Ngợi khen và thờ phượng cùng nhau

Thi thiên 150

Mang lửa phục hưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh

Công vụ 2

Cầu nguyện cho các dân tộc

IISử Ký 7:14

Giá Trị Của CMF

  • Một cuộc sống hy sinh và cống hiến
  • Một đời sống vâng lời và khiêm nhu
  • Một cuộc sống hiệp nhất và hợp tác

Nền Tảng Của CMF

  • Tin vào thẩm quyền của KINH THÁNH
  • Đấng Christ là trung tâm
  • Tin vào tình yêu thương thắng hơn mọi sự

Liên Hệ

(Ps. Joshua Le) +84 98.299.3151

hungminhvn@yahoo.com

cmf.worship@gmail.com